Microsoftin sertifioinnit: Mitä, missä, miten ja miksi

Microsoftin sertifioinnit: Mitä, missä, miten ja miksi

Microsoftin sertifioinnit: Mitä, missä, miten ja miksi

11 January 2022

Microsoft on suunnittellut uudelleen portfolionsa ja sertifiointikäytäntönsä. Uudistukset alkoivatmuutama vuosi sitten roolipohjaisten sertifikaattien käyttöönoton myötä. Sertifiointiportfolio on kuitenkin vain kasvanut ja kasvanut, joten haluammeavataenemmän aihettaja selittää, miten uudet sertifiointimallit toimivat.

Viimeisen yli kymmenen vuoden ajan Microsoft-tuotteiden sertifiointipolku on ollut yksinkertainen; ensin MCSA-tason (Microsoft Certified Solutions Associate) suorittaminen, jonka jälkeen erillinen lisäkoe MCST-tason (Microsoft Certified Systems Engineer) saavuttamiseksi. Eri teknologioille ja tuotteille oli omia polkuja, mutta sertifiointien taustalla oleva logiikka oli periaatteessa sama.Ihmiset halusivat sertifioitua tuodakseen esille joko itseänsä, tai yritystänsä, tai yksinkertaisesti asiantuntemuksensa osoittamiseksi.

Nykyään Microsoft on hiljalleen luopumassa MCSA- ja MCSE-sertifioinneista, ja ehkä on sen aikakin…Ajat ovat muuttuneet ja sertifiointien tulee todella perehtyä tuotteisiin ja niiden toimintoihin.Lisäksi tekniikka on monipuolistunut, ja sertifiointien ja kurssien on luonnollisesti seurattava tätä trendiä.

Otetaan esimerkiksi Microsoft 365:n tai Office 365:n sertifioinnit: Aiemmassa mallissa oli vain yksi sertifiointi MCSA Office 365, joka kattoi kaikki tuotteet. Sertifioinnin suorittamiseksi oli olemassa vain yksi mahdollinen polku.Uusissa sertifioinneissa on kolme tasoa: Fundamental, Associate ja Administrator. Sertifiointien saavuttamiseksi on useita erilaisia polkuja Microsoft 365 -järjestelmän päätuotteiden parissa.

Kaaviosta näemme, että on viisi erilaista entry-tason sertifiointia. Nämä ovat Administrator associate sertifiointeja ja ne ovat merkitty kahdella tähdellä. Voit aloittaa mistä tahansa näistä, ja kahden lisäkokeen läpäisemällä, ansaitset Enterprise administrator Expert- tittelin, joka on merkitty kolmella tähdellä.

Näin ollen sertifiointipolkuon mahdollistaaloittaa oppilaanpohjatietojen ja -taitojen perusteella, joista sitten lähdetään etenemään asteikolla korkeammalle.Tämä kasvumalli on otettu käyttöön kaikilla sertifiointipoluilla riippumatta siitä, perustuuko se rooliin, tuotteeseen vai palveluun.

Uutta ovatlisäsertifioinnit, jotka ovat tarkoitettu niille ammattilaisille, jotka eivät työskenteleminkään tietyn tuotteen parissa, vaan haluavat sen sijaan osoittaa ymmärryksensä valitusta teknologiasta.Tämä on nimeltään Fundamentals-sertifiointi, joka on merkitty yhdellä tähdellä tunnuksessa.

Auttaakseen ammattilaisten kehittymistä Microsoft tarjoaa kattavan portaalin, jossa määritellään kaikki tiedot sertifioinneista ja nimikkeistä sekä vaadittavat kokeet. https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/

Tämä portaali tarjoaa myös tietoa kunkin sertifioinnin oppimispolusta. Mitä tuleesertifiointikokeeseen opiskeluun, Microsoft tarjoaa kahdentyyppisiä oppimisapuvälineitä:

  • Ilmainen verkkokoulutus osana docs.microsoft.com-portaalia
  • Maksullinen kouluttajavetoinen koulutus

Ilmaiset materiaalit ovat Microsoftin kehittämiä ja saatavilla portaalissa, kun taaskouluttajavetoisiakurssejatarjoavat yksinoikeudella sertifioidut Microsoftin koulutuskeskukset.Kaikkien näiden materiaalien ja tietojen avulla Microsoft on helpottanut sertifioitumista juuri siihen rooliin ja sertifiointiin, jota oppilas tarvitseekin.

Insoft Services tarjoaa Microsoft koulutusta EMEAR-alueella. Tarjoamme Microsoftin teknisiä koulutus- ja sertifiointikursseja, joita johtavat maailmanluokan kouluttajat. Katso lisätietoja alla olevista linkeistä:

Author: DevPMphp

No Comments

Comments are closed.