PRINCE2-koulutukset

Käytettävissä olevat kurssit

PRINCE2-koulutukset

PRINCE2 ® (PRojects IN Controlled Environments) on alan standardisoitu menetelmä projektienhallinnalle. Se on yksi maailman tunnetuimpia projektinhallintamenetelmiä ja tarjoaa tärkeät taidot kaikenlaisten projektien hallintaan riippumatta niiden koosta tai monimutkaisuudesta.

Yritykset ja yksilöt jotka tätä metodia käyttävät ovat kohentaneet merkittävästi liiketoiminnanhallintansa tehokkuutta, koska metodi tarjoaa mahdollisuuden parempaan resurssienhallintaan ja riskiarvioiden tekoon

Insoft Services PRINCE2 ® -akkreditointi

Insoft Services on auktorisoitu akkreditoitujen PRINCE2 ® -koulutusten tarjoaja. Koulutukset järjestetään PeopleCert-yhteistyökumppanien kanssa. Koska olemme Accredited Unique Partner -tason toimija, niin meillä on pääsy ainutkertaiseen identifiointiin, mikä mahdollistaa tarkkojen ja nopeiden vastausten tarjoamisen kaikkiin kysymyksiin. Meillä on myös hallussamme uusimmat koulutusmateriaalit, ajankohtaisimmat tiedot sekä ohjeistukset ja koesäännökset. Näin voimme tarjota ammattilaiseksi juuri sitä tukea mitä tarvitset.

Keiden kannattaa osallistua?

Tämä sertifikaatti on tärkeä voimavara ihmisille jotka haluavat nostetta uralleen, lisätä omia työllistymismahdollisuuksiaan ja oppia taitoja, joiden avulla saat projekteja tehtyä tehokkaammin. Sertifikaatti on luotu yksilöille jotka haluavat saavuttaa projektienhallintataitoja. Esimerkiksi projektipäälliköt, johtajat, toimitusjohtajat ja hallitusten jäsenet ja Senior Responsible Ownerit (SRO:t) sekä muut projektien ajoitettusta, kehityksestä ja toteuttamisesta vastaavat IT-puolen tai operatiivisen tason avainhenkilöt hyötyvät sertifikaatin suorittamisesta.Our training program will help you understand the PRINCE2 ® methodology and teach you the product planning-based approach. With this certification, you will be able to work effectively within the supporting environment and emphasise on dividing the project into manageable and controllable stages.

Who should attend?

This certification is an important asset for those looking to grow their careers, increase employment prospects and getting projects done more effectively. It is meant for Individuals looking to acquire project management skills, including current Project Managers, Directors, Executives, Senior Responsible Owners (SROs), and other Key Personnel in charge project design, development, and delivery, including roles in IT and Operations.