General Terms and Conditions

Yleiset toimitusehdot


1. Ilmoittautuminen

1.1. Ilmoittautuminen koulutukseen tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen:

koulutus@insoftservices.fi

1.2. Insoft Services lähettää vahvistuksen kurssista viimeistään 14 päivää ennen sen alkamispäivää. Vahvistus sisältää tiedot kurssipaikasta ja sen aikataulusta. Kurssivaraus vahvistetaan suoritettua maksua vastaan. Maksu tulee suorittaa varauksen yhteydessä viimeistään kymmenen arkipäivää ennen kurssin alkamista.

2. Maksut

Kaikki maksut ovat nettomääräisiä eivätkä siten sisällä arvonlisäveroa tai muita kurssin toteutusmaan mahdollisia paikallisia veroja. Esillä oleva hinnastomme on voimassa toistaiseksi. Uuden hinnaston ilmestyessä sen hinnat astuvat voimaan välittömästi. Omissa tiloissamme toteutettavien kurssien maksut sisältävät koulutusjärjestelmien käytön, virvokkeet, ja/tai lounaan sekä oppimateriaalit.

3. Peruutukset

3.1. Mikäli kurssille ilmoitettu henkilö estyy osallistumasta, peruuttaa osallistumisensa tai jättää saapumatta kurssille kymmenen arkipäivää tai myöhemmin ennen kurssin alkamista, Asiakas sitoutuu maksamaan Yritykselle korvauksena seuraavien prosenttien mukaisen osuuden kurssia koskevasta avoimesta laskusta lisälaskutuskuluin korotettuna.

Vahvistettu avoin kurssi ilmoitetuin päivämäärin:

  • 16-21 arkipäivää ennen kurssin alkamista – 50% kurssimaksusta
  • 11-15 arkipäivää ennen kurssin alkamista – 75% kurssimaksusta
  • 0-10 arkipäivää ennen kurssin alkamista – 100% kurssimaksusta

Avoin kurssi, uudelleenajoitettu, ilmoitetuin päivämäärin:

  • 15-11 arkipäivää ennen kurssin alkamista – 25% kurssimaksusta
  • 10-6 arkipäivää ennen kurssin alkamista – 50% kurssimaksusta
  • 5-0 arkipäivää ennen kurssin alkamista – 100% kurssimaksusta

Vahvistettu asiakaskohtainen kurssi ilmoitetuin päivämäärin:

  • 30-0 arkipäivää ennen kurssin alkamista – 100% kurssimaksusta

Asiakaskohtainen kurssi, uudelleenajoitettu, ilmoitetuin päivämäärin:

  • 30-0 arkipäivää ennen kurssin alkamista – 100% kurssimaksusta

3.2 Mikäli osallistuja keskeyttää alkaneen kurssin tai ei osallistu ensimmäiseen kurssipäivään, Asiakas maksaa Yritykselle kurssista täyden hinnan eikä osallistuja voi ilman Yrityksen erillistä suostumusta palata kurssille.

3.3 Asiakkaalla on oikeus nimetä kurssille koska tahansa toinen osallistuja ilmoittamalla tästä kirjallisesti Yritykselle sillä ehdolla, että uusi osallistuja täyttää Yrityksen Asiakkaalle ilmoittamat kurssin vaatimat edellytykset.

3.4 Mikäli Asiakas haluaa vaihtaa osallistumispäivämääriä tai ajoittaa uudelleen määrätylle kurssille osallistumisen, Yritys veloittaa lisälaskutuskulun, joka on erillinen, alkuperäiseen laskuun tai kohtien 3.1.2 tai 3.1.4 mukaiseen summaan perustuva prosenttipohjainen veloitus.

3.5 Mikäli vahvistettuja ilmoittautumisia ei ole saapunut riittävästi, Insoft Services varaa oikeuden peruuttaa kurssin viimeistään 14 päivää ennen sen alkamista.

3.6 Insoft Services varaa oikeuden muuttaa kurssipäivämääriä, kursseja ja kurssien hintoja ilman etukäteisilmoitusta eikä vastaa kurssiperuuntumisista johtuvista ei-palautettavista lentolipuista tai muista kustannuksista.

4. Ilmoittautumista koskevat muutokset

16 päivää ennen kurssin alkamista tehtävistä muutoksista ei aiheudu kustannuksia. Sen jälkeen Insoft Services velottaa 30 euron muutoskulun (alv 0%), joka hyvitetään mikäli uusi päivämäärä vahvistetaan välittömästi. Tätä uutta päivämäärää ei voi enää muuttaa tai peruuttaa. Kaikista uusista muutoksista Insoft Services laskuttaa täyden kurssihinnan ja muutoskulun.

5. Maksuehdot

Tarjoushintoja koskevat myynti- ja muut veronluonteiset maksut ja ne on maksettava vähentämättöminä välittömästi laskun saavuttua. Insoft Services hyväksyy ainoastaan pankkisiirrolla tehdyt maksut, eikä siis sekillä tai luottokortilla tehtyjä maksuja.

6. Tekijänoikeudet

Kaikki oikeudet koulutusaineistoon ja sen osiin, mukaan lukien niiden kääntäminen, uudelleen painaminen ja kopioiminen pidätetään. Koulutusaineiston osittainenkin käsittely, kopioiminen, jakelu tai julkinen esittäminen sähköisin, mekaanisin, valokopioinnin, mikrofilmauksen, tallennuksen tai muin keinoin ilman Insoft Servicesin antamaa kirjallista ennakkosuostumusta on kielletty. Tämä koskee erityisesti aineiston käyttöä koulutustarkoituksiin.

7. Vastuu

Insoft Services tai sen edustajat eivät ole vastuussa tai vahingonkorvausvelvollisia suoraan taikka välillisesti mistään vahingoista kuten liiketoiminnan keskeytyminen, menetetyt tuotot, menetetty data, tai vastaava Insoft Services ei vastaa asiakkaan kurssille tuomasta omaisuudesta.

8. Yksityisyydensuoja

Asiakas hyväksyy vain ja ainoastaan tarvittavan itseään koskevien tietojen käsittelyn.